การรับประกันสินค้า

การรับประกันสินค้า

เงื่อนไข การรับประกันสินค้า

1. รับประกัน 1 ปี นับตั้งแต่วันติดตั้ง ตู้เติมเงิน 
2. รับประกันการเสียจากการใช้งานจริงเท่านั้น
3. บริษัทฯไม่รับประความเสียหายจากภัยธรรมชาติ โจรกรรม และอุบัติเหตุต่างๆ
4. บริษัทฯจะไม่รับประกันความเสียหายจากการซ่อมแซมหรือแก้ไขสินค้าที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การดูแลจากบริษัทฯ
5. บริษัทฯจะไม่รับประกันสินค้าในกรณีที่ลูกค้านำสินค้าไปใช้
โดยผิดวัตถุประสงค์
6. บริการอัพเกรด ตู้เติมเงินมือถือ ฟรี!!! ตลอดอายุการใช้งาน
( ไม่รวมค่าแรงและค่าเดินทาง กรณีออกไปหน้างาน )

รับประกันสินค้า 1 ปี

ซ่อมตู้เติมเงิน ตู้เติมเงินมือถือ ตู้เติมเงินออนไลน์