ศูนย์บริการ

เรามี ศูนย์บริการ ดูแลสินค้าตลอดการใช้งาน บริการดีเยี่ยม

ศูนย์บริการ ดูแล ตู้เติมเงิน ตลอดการใช้งาน

ฝ่ายขายและฝ่ายซ่อมบำรุง

โทร.089-006-1355 ,084-637-7902

ฝ่ายบริการลูกค้า (เติมเงินเข้าตู้เติมเงิน )
ฝายการเงิน

โทร. 083-753-4919

ศูนย์บริการ

ซ่อมตู้เติมเงิน